Vejledning og betingelser for forfattere

Betingelser


 • Der skal være tale om en nyudgivelse på elektronisk form
 • Bogens indhold skal have generel interesse
 • Emnemæssigt skal bogen være inden for bibliotekets områder såsom personal- og lokalhistorie
 • Bogen skal leveres i PDF-format
 • Bogen skal være forsynet med bibliografiske data som titel og forfatter, og der skal være et kort resumé
 • Forsiden skal være en egentlig bogforside (ikke bare sort skrift på en hvid side)
 • Bogen tilbydes gratis til alle interesserede

Vi tilbyder


 • Kvalitetskontrol i forhold til de nævnte betinger, men vi kan ikke tilbyde egentlig redigering eller opsætning

 • Online-publicering på denne side

 • Søgbarhed via Danskernes Historie Online søgemaskine

 • Levering til folkebibliotekernes søgemaskiner

 • Årlig download-statistik

 • Hvis bogens indhold egner sig til et webinar, kan dette afholdes

 • Vi tildeler ikke bogen et ISBN-nummer

Juraen


 • Forfatter beholder ophavsretten, og vi har ikke eneret til publicering. Forfatter kan således publicere bogen også i andre sammenhænge

 • Forfatter har det fulde ansvar for rettighederne til materialer, der ingår i bogen, og holder Danskernes Historie Publish skadesløs ved krav
 • Danskernes Historie Publish forbeholder sig ret til at fjerne udgivelser, der ikke måtte overholde dansk lovgivning
 • Ved publicering anføres Danskernes Historie Publish som publikationens udgiver