Danskernes Historie Publish er en del af Danskernes Historie Online. Vi udgiver e-bøger inden for personal- og lokalhistorie. Bøgerne stilles frit til rådighed for alle. Her på siden ser du de nyeste udgivelser. For en komplet liste vælg "Alle udgivelser" nedenfor - eller vælg en emnekategori.NYE BØGER

Leestrup og omegn


Leestrup er et ejerlav i Kongsted sogn, Faxe kommune. Dette omfattende materiale gennemgår alle ejendomme i ejerlavet og giver beskrivelser af de familier, der har boet på adresserne. Bogen er rigt illustreret med blandt andet luftfotos fra forskellige tidspunkter i historien.

Otto Vaupell


I bogen tegnes et portræt af Otto Frederik Vaupell, født i Kolding far 200 år siden. Han spillede en rolle i både første Slesvigske krig, 1848-50, og i anden Slesvigske krig 1864. Han var også en særdeles dygtig historiker, 
der i både sprog og fortælleteknik, var forud for sin tid.

12 spørgsmål fra slægtsforskere


Bogen giver detaljerede svar på og metoder til de typiske spørgsmål, som slægtsforskere stiller. Fx hvor langt tilbage kan jeg komme med min slægtsforskning? Har jeg halv-søskende? Patientjournaler? Hvor kommer mit navn fra? Og mange flere.

Ti skæbner fra Kolding Kommune


I 2024 er det 100 året for indvielsen af Den Sønderjyske Kirkegård i Braine i Frankrig. Den står som et smukt og værdigt minde over de sønderjyder, der måtte i krig for den tyske kejser under 1. verdenskrig og mistede livet derved.

Thomas Jensen 1791-1867


Smed Thomas Jensen i Odder er forfatterens tip2-oldefar og et led i en slægt af smede og maskinarbejdere, fortrinsvis bosatte i Østjylland. Under  arbejdet med at lave en slægtsbog om denne smedeslægt,  er der fundet en hel del data om Thomas' liv, der beskriver hans liv og levned.

Tilbage til Adam


Tilbage til Adam - Nej ikke Adam og Eva - ikke så langt! Adam er plejefar til Johannes, som er et hittebarn født 1799 i København og adopteret af familie fra Uvelse. Her ender sporet
bagud for denne familiegren, men vi kan komme lidt længere tilbage i tid på andre familiegrene.
Eller vælg et emne nedenforSlægtshistorie

Slægtshistorier omhandler en families slægt eller flere slægter beskrevet i samme bog. Det kan også være slægter med udgangspunkt i et bestemt geografisk sted.

Biografier

En biografi beskriver en persons liv og levned. Den kan være skrevet af personen selv eller af en anden. Bogen beskriver fx barndom, opvækst, familie og begiveheder.

Slægtsforskning

Her finder du bøger om og vejledninger til slægtsforskning. Det kan være bøger om metoder til slægtsforskning, brug af DNA eller brug af arkiverne.

Lokalhistorie

Lokalhistorie er beretninger om historie for et bestemt geografisk område, fx et sogn, et herred, en landsby eller en købstad. Beskriver fx områdets gårde, huse og beboere.

Historie

Kategorien historie fokuserer på danskernes historie mere end den klassiske historie om konger og de højere samfundslag.

Kulturhistorie, sociale forhold

Her kan du finde titler om udviklingen af den danske kultur, der er et meget bredt historisk felt, der omfavner mange aspekter af danskernes historie.

Det glæder mig meget, at I kan bruge bøgerne. Jeg har selv meget stor glæde af jeres online bibliotek og vil gerne vise min påskønnelse ved at sende jer de bøger og hæfter jeg laver


Søren Rasmussen, 2. viceborgmester,

Kolding Byråd

Det var en overmåde flot lancering af jævnførelses-registrene. Det glædede mig meget


Bjørn Westerbeek Dahl

Selskabet for Københavns Historie

Jeg er netop idag blevet opmærksom på, at min bog er lagt ud online hos jer...
Det er jeg meget glad for!


Mie Berghagen

Tilmeld dig Danskernes Historie Nyhedsbrev